بسیار عالی از شما تشکر میکنم بابت حس خوبی که به من القا کردید.