از شکل‌های اوریگامی می‌توان برای تزیین محیط‌های مختلف استفاده کرد. یکی از شکل‌های مناسب برای این منظور ستاره اوریگامی است. می‌توان ستاره‌هایی به رنگ‌های مختلف متناسب با محیطی که قصد تزیینش را داریم٬ بسازیم و آنها را به صورت رشته ای بیاویزیم. یا می‌توان هر ستاره را به انتهای یک چوب وصل کنیم و به عنوان یادگاری به مهمانان خود هدیه بدهیم. یا آن را به عنوان چوب جادویی به کودکان بدهیم.

مدل‌های مختلفی برای ساخت ستاره اوریگامی وجود دارد. ستاره اوریگامی مدولار پنج پر یکی از انواع ستاره‌هایی است که با کمک اوریگامی می‌توان ساخت. در این نوشته کازیه با هم روش ساخت ستاره اوریگامی مدولار را مشاهده می‌کنیم.

ستاره اوریگامی مدولار

ستاره اوریگامی مدولار

آموزش ستاره اوریگامی مدولار

ابتدا روش ساخت واحدهای ستاره را می‌بینیم و سپس نحوهء اتصال آنها به یکدیگر را مشاهده می‌کنیم. برای ساختن ستاره اوریگامی مدولار به پنج کاغذ مربعی نیاز داریم. ابتدا همانطور که در شکل می‌بینیم مربع را از قطر تا زده و باز می‌کنیم سپس دو ضلع بالایی مربع را مطابق تصویر طوری تا می‌زنیم که بر قطر مربع منطبق شوند.

ستاره اوریگامی مدولار

آموزش ستاره اوریگامی مدولار – مرحله اول

 

در مرحله‌ی بعدی ساخت واحد‌های ستاره اوریگامی مدولار٬ تای قبلی را باز می‌کنیم و از روی خط سفید رنگ مشخص شده در شکل طوری تا می‌زنیم که نقطه A بر نقطه B منطبق شود. هنگام تا زدن باید دقت کنیم خط تا از خط تای مرحله قبلی رد نشود. سپس از روی خط چین قرمز رنگ نیز کاغذ را تا می‌زنیم.

آموزش ستاره اوریگامی مدولار

آموزش ستاره اوریگامی مدولار – مرحله دوم

 

حالا شکل را از وسط تا می‌زنیم. در ادامه باید از روی خط سفید مشخص شده در شکل کاغذ را تا بزنیم٬ در تصویر خطی که باید تا زده شود در هر دو طرف شکل مشخص شده و بهتر است مطابق عکس اول از سمت راست٬ خط چین را به سمت بیرون تا بزنیم. سپس از روی خط چین قرمز رنگ به سمت داخل تا می‌زنیم. در این مرحله ساخت واحد ستاره اوریگامی  مدولار به پایان می‌رسد.

آموزش ستاره اوریگامی مدولار

آموزش ستاره اوریگامی مدولار – مرحله سوم

برای ساختن ستاره به پنج واحد مشابه آنچه ساختیم نیاز داریم.

واحدهای ستاره اوریگامی مدولار

واحدهای ستاره اوریگامی مدولار

در تصویر زیر نحوه اتصال دو واحد ستاره اوریگامی مدولار به یکدیگر را می‌بینیم. همانطور که در تصویر مشخص است٬ سمت چپ واحد دو لایه دارد و سمت راست هر واحد دو مثلث مشابه تشکیل شده٬ برای اتصال واحدها به یکدیگر لایه رویی سمت چپ شکل را به سمت بالا می‌بریم و مثلت داخلی واحد دیگر را آنجا قرار می‌دهیم. (شکل پایین سمت چپ) حالا لایه رویی را روی مثلث واحددیگر قرار می‌دهیم. در این قسمت مثلث بیرونی هنوز دیده می‌شود٬ برای پنهان کردن این مثلث٬ لاییه رویی واحد دیگر را باز کرده و مثلث بیرونی را داخل قسمت پاکت مانند آن قرار می‌دهیم.

 

اتصال واحدهای ستاره اوریگامی مدولار

اتصال واحدهای ستاره اوریگامی مدولار

سایر واحدها نیز به طور مشابه به یکدیگر متصل می‌شوند.

اتصال واحدهای ستاره اوریگامی مدولار

اتصال واحدهای ستاره اوریگامی مدولار

 

 

مطالب مرتبط