فالگیر کاغذی-origami fortune teller- یکی از اولین کاردستی‌های اریگامی بود که می‌ساختم٬ شب-روز یا نمکدون اسم‌هایی بود که برای این کاردستی ساده کاغذی گذاشته بودیم. یک کاغذ از دفتر مشق پاره می‌کردم و با چند بار تا زدن کاغذ یک نمکدون شب-روز یا همان فالگیر کاغذی می‌ساختم و در هریک از قسمت‌های داخلی آن یک شغل می‌نوشتم و بعد در چهار قسمت بیرونی چهار رنگ مختلف را می‌نوشتم سپس از دوستم می‌خواستم تا یکی از رنگ‌ها را انتخاب کند و یک عدد بگوید٬ بعد با تکان دادن فالگیر به تعداد عددی که گفته٬ شغل‌ آینده دوستم مشخص می‌شد.

فالگیر کاغذی خاطرهء مشترک کودکی بسیاری از جوانان امروز است. می‌توانیم با درست کردن یک فالگیر کاغذی و آموزش این کاردستی ساده به کودکان اطرافمان٬ کودکان را با این سرگرمی ساده و در دسترس آشنا کنیم. اگر روش ساختن فالگیر کاغذی را فراموش کرده‌اید در ادامهء این نوشته می‌توانید آموزش فالگیر اریگامی را ببینید.

فالگیر اریگامی

فالگیر اریگامی

آموزش فالگیر اریگامی

برای ساختن فالگیر اریگامی به یک کاغذ مربعی نیاز داریم.

آموزش فالگیر اریگامی

آموزش فالگیر اریگامی

در اولین مرحله از ساخت فالگیر اوریگامی٬ ابتدا مرکز مربع را با تا زدن وسط اضلاع مربع پیدا می‌کنیم٬ سپس چهار گوشهء مربع را به مرکز شکل می‌رسانیم.

آموزش فالگیر اریگامی - مرحله اول

آموزش فالگیر اریگامی – مرحله اول

 

در مرحله دوم کاغذ را برمی‌گردانیم و  مشابه مرحلهء اول گوشه‌های شکل را به مرکز می‌رسانیم و تا می‌زنیم.

آموزش فالگیر اریگامی - مرحله دوم

آموزش فالگیر اریگامی – مرحله دوم

در آخرین مرحلهء ساخت فالگیر اریگامی شکل را از وسط اضلاع تا می‌زنیم و دو خط تای عمود بر هم ایجاد می‌کنیم.

آموزش فالگیر اریگامی - مرحله سوم

آموزش فالگیر اریگامی – مرحله سوم

فالگیر اریگامی آماده شده و می‌توانید با نوشتن هشت شغل یا اسم یا آرزوهای خوب در هشت قسمت داخل شکل و نوشتن چهار رنگ در قسمت‌های بیرونی برای دوستانتان فال بگیرید.

فالگیر اریگامی

فالگیر اریگامی