درنا اوریگامی از شناخته شده‌ترین اشکال اوریگامی است. در افسانه‌های ژاپنی درنا موجود خوش یمنی است و در گذشته مردم باور داشتند که هزار سال عمر می کند. به همین دلیل این باور در میان مردم رایج بود که ساختن هزار درنای کاغذی موجب برآورده شدن یک آرزوی فرد یا سبب شفا یافتن می‌گردد. این باورها باعث شده درنا اوریگامی بین مردم ژاپن به هدیه محبوبی برای خانواده و دوستان تبدیل شود.

درنا اوریگامی

درنا اوریگامی

رشتهء هزارتایی درنا اوریگامی به زبان ژاپنی سنبازورو (senbazuru) نامیده می‌شود و درناهای کاغذی در یک رشته با نخ به یکدیگر متصل هستند. در ژاپن هدیه دادن هزار درنای اوریگامی به زوج‌های جوان و نوزادان نشان آرزوی خوشبختی و زندگی بادوام برای آن‌ها است.

آماده‌اید که با هم یک درنای اوریگامی بسازیم؟

آموزش درنا اوریگامی

 

برای ساختن درنا اوریگامی به یک کاغذ مربعی نیاز داریم. در این آموزش طوری کاغذ را تا می‌زنیم که درنا به رنگ سبز باشد.

درنا اوریگامی

درنا اوریگامی

در اولین مرحله ساخت درنای اوریگامی کاغذ را از دو قطر مربع تا می‌زنیم. این تا‌ها باید طوری باشند که یکی از آن‌ها رو به داخل و دیگری رو به بیرون باشد.

درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی – مرحله اول

 

در مرحله بعد کاغذ را از وسط اضلاع مربع مطابق شکل به سمت داخل تا می‌زنیم.

 

آموزش درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی – مرحله دوم

 

در این قسمت دو گوشه سمت چپی و سمت راستی مربع را به گوشهء پایینی نزدیک می‌کنیم. طوری که در نهایت گوشهء بالایی و پایینی مربع بر یکدیگر منطبق شوند.

 

آموزش درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی – مرحله سوم

 

به شکلی که در مرحله قبل ساخته شد پایهء درنا می‌گویند و بسیاری از اشکال اوریگامی با پایهء درنا ساخته می‌شوند. در این مرحله اضلاع پایینی شکل را طوری تا می‌زنیم که بر خط تای وسط شکل منطبق شوند. همین کار را برای سمت دیگر کاغذ هم تکرار می‌کنیم.

 

آموزش درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی – مرحله چهارم

 

در این مرحله مثلث بالایی را به سمت داخل تا می‌زنیم. این کار برای ایجاد خط تایی انجام می‌شود که در مراحل بعدی لازم است.

آموزش درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی – مرحله پنجم

 

حالا دو گوشه شکل را باز کرده و  گوشه پایینی شکل را می‌گیریم و به سمت بالا می‌بریم. در این مرحله خط چین‌های مشخص شده در شکل ابتدا که ابتدا به سمت داخل تا شده‌اند٬ در پایان باید به سمت بیرون باشند. همین کار را برای سمت دیگر کاغذ تکرار می‌کنیم.

 

آموزش درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی – مرحله ششم

 

همانطور که در شکل زیر مشخص است٬ گوشه‌های پایینی کاغذ را طوری تا می‌زنیم که اضلاع پایینی بر وسط شکل منظبق شوند. دقت کنید که در نیمه‌ی پایینی بین دو سمت کاغذ فضای خالی وجود دارد و این دو قسمت به هم متصل نیستند ولی بالای شکل یکپارچه است.

آموزش درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی – مرحله هفتم

 

در مرحله بعد مطابق خط چین‌های مشخص در شکل٬ قسمت‌های پایین شکل را برای ایجاد خط تا به راست و چپ تا می‌زنیم.

 

آموزش درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی – مرحله هشتم

 

حالا کاغذ را ۹۰ درجه بچرخانید٬ تا همان نمایی از شکل را ببینید که در شکل وسط ردیف بالایی مشخص است. کاغذ را از وسط باز کنید و از روی خط تای ایجاد شده در مرحله قبل به سمت خودتان تا بزنید٬ طوری که خط چین مشخص شده در شکل که در ابتدا خط تایی به سمت داخل است٬ در انتها به سمت بیرون باشد. در این لحظه باید شکل از نیم‌رخ شبیه شکل وسطی ردیف پایین باشد. به این تا٬ تای معکوس (reverse fold) می‌گویند. همین کار را برای سمت دیگر نیز تکرار می‌کنیم.

آموزش درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی – مرحله نهم

 

حالا نوبت ساختن سر درناست٬ برای ساختن سر درنای اوریگامی٬ یک طرف شکل رو از روی خط چین نشون داده شده٬ تای معکوس می‌زنیم. اگر از بالا به شکل نگاه کنیم خط چینی که مشخص شده ابتدا به سمت بیرون شکل است و وقتی تا زدیم باید رو به داخل قرار گیرد.

آموزش درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی- مرحله دهم

 

درنای اوریگامی تقریبا آماده است٬ برای آماده شدن درنا٬ بال‌های پرنده را به سمت بیرون تا می‌زنیم.

آموزش درنا اوریگامی

آموزش درنا اوریگامی – مرحله یازدهم

 

تبریک می‌گم٬ شما اولین درنا اوریگامی رو ساختین٬ ساختن نهصد و نود و نه تای بعدی از این هم آسون تره.

درنا اوریگامی

درنا اوریگامی