۲۴ شهریور, ۱۳۹۴

بایگانی روزانه

بایگانی روزانه: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۴

۰ دیدگاه

طبق افسانه‌های ژاپنی ساختن هزار درنای کاغذی باعث می‌شود که یک آرزو برآورده شود و مردم ژاپن درنای کاغذی را نشانهء خوش یمنی و سعادت می‌دانند. بعد از جنگ جهانی و اتفاقی که برای ساداکو افتاد٬ درنای کاغذی به عنوان نماد صلح در جهان شناخته شد. در ایران هم این پرندهء کاغذی برای مردم ناشناخته نیست و در موزهء صلح تهران درناهای کاغذی به عنوان نماد صلح دیده می‌شوند. موسسهء اوریگامی روشنا در یک اقدام نمادین و با الهام از افسانهء هزار درنای کاغذی و همین‌طور سیمرغ عطار برای دومین بار پروژهء ای به نام سیمرغ شمایید را برگزار کرده که با مشارکت مردم سی هزار درنای کاغذی تهیه شده و این درناهای کاغذی در روز جهانی صلح در برج میلاد به پرواز در می‌آیند.

در ادامهء این نوشته بیشتر راجع به این پروژه بخوانید.

درناهای کاغذی - سیمرغ شمایید
درناهای کاغذی – سیمرغ شمایید

X