با استفاده از اوریگامی مدل‌های مختلفی از هر حیوان (برای مثال فیل) می‌توان ساخت. فیل‌های که ساختن آن‌ها برای کودکان و افرادی که به تازگی با اوریگامی آشنا شده‌اند٬ راحت است و فیل‌های پیچیده‌تری که ساختن آن‌ها نیازمند آشنایی قبلی و مهارت نسبی در ساختن اشکال اوریگامی است. طبیعی است که مدل‌های پیچیده‌تر شباهت بیشتری به فیل دارند.  فیلی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید نسبتا پیچیده است. اگر این فیل از اولین اشکال اوریگامی است که قصد ساختنش را دارید٬ پیشنهاد می‌کنم قبل از آن ساختن شکل‌های ساده تر و همچنین درنای اریگامی را یاد بگیرید٬ مراحل اولیه ساخت فیل و درنا شبیه هم هستند و در آموزش درنای کاغذی می‌توانید این مراحل با جزییات بیشتری ببینید.

فیل اریگامی

فیل اریگامی

 فیل نماد قدرت٬ صداقت٬ غرور و بزرگی است و در برخی فرهنگ‌های آسیایی این حیوان صبور به عنوان نمادی از خوشبختی و شادی شناخته شده است. آماده اید که یک نمونه کاغذی از این حیوان با شکوه بسازید؟

آموزش فیل اریگامی

برای ساختن فیل اریگامی به یک کاغذ مربعی نیاز داریم.

آموزش فیل اریگامی

آموزش فیل اریگامی

در اولین مرحله از ساخت فیل اریگامی کاغذ را از وسط اضلاع و از قطر ها تا می‌زنیم٬ یکی از قطرها را رو به داخل و دیگری را رو به بیرون تا می‌زنیم. سپس چهار گوشهء مربع را مطابق شکل به هم می‌رسانیم. این مرحله مشابه مراحل اول ساخت درنای اوریگامی است.

آموزش فیل اریگامی - مرحله اول

آموزش فیل اریگامی – مرحله اول

 

در این مرحله لبه‌های پایینی کاغذ را طوری تا می‌زنیم که اضلاع کناری شکل٬ بر خط وسط منطبق شوند و همین‌ کار را برای سمت دیگر کاغذ نیز تکرار می‌کنیم. سپس مثلث تشکیل شده در بالای شکل را از وسط به سمت پایین تا می‌زنیم و بعد از آن مطابق تصویر٬ ضلع پایینی مثلث را به سمت پشت تا می‌زنیم و باز می‌کنیم.

آموزش فیل اریگامی - مرحله دوم

آموزش فیل اریگامی – مرحله دوم

مرحله سوم برای ساختن فیل اوریگامی هم مشابه مراحلی است که برای ساختن درنای کاغذی انجام می‌دادیم٬ در این مرحله لبهء پایینی کاغذ را می‌گیریم و با حرکت دادن آن به سمت بالا طوری گوشه‌ها را تا می‌زنیم که لبه‌های کاغذ به هم برسند. همین کار را برای سمت دیگر کاغذ نیز تکرار می‌کنیم.

آموزش فیل اریگامی - مرحله سوم

آموزش فیل اریگامی – مرحله سوم

درمرحله چهارم از ساخت فیل اوریگامی از روی خط چین‌های مشخص شده در تصویر گوشه‌های پایینی شکل را تا می‌زنیم و باز می‌کنیم. سپس مطابق تصویر خط تای ایجاد شده رو به داخل را به خط تای رو به بیرون تغییر می‌دهیم. و همین کار را برای سمت دیگر نیز تکرار می‌کنیم.

آموزش فیل اریگامی - مرحله چهارم

آموزش فیل اریگامی – مرحله چهارم

در این مرحله برای ساختن پاهای فیل اریگامی گوشه‌های کناری دو لوزی ایجاد شده را به سمت مرکز شکل تا می‌زنیم و سپس لبه‌های کناری را طوری تا می‌زنیم که بر خط وسط منطبق شوند.

آموزش فیل اریگامی - مرحله پنجم

آموزش فیل اریگامی – مرحله پنجم

حالا طوری گوشه‌های شکل را تا می‌زنیم که خط چین سفید رنگ به سمت داخل تا شود و سپس مثلث بالایی را به سمت پایین تا می‌زنیم. و خط تا‌های ایجاد شده روی مثلث در مراحل قبلی را تا می‌زنیم. سپس از خط چین قرمز رنگ مشخص شده شکل را تا می‌زنیم و یک تای معکوس (مشابه سر و دم درنای اوریگامی) در سمت چپ و راست شکل ایجاد می‌کنیم.

آموزش فیل اریگامی - مرحله ششم

آموزش فیل اریگامی – مرحله ششم

در این مرحله برای ساختن دم و پای فیل اریگامی دو تای معکوس که به خط چین سفید رنگ و قرمز رنگ مشخص شده‌اند می‌زنیم.خط چین سفید را به بیرون و  خط چین قرمز رنگ را به سمت داخل تا می‌زنیم.

آموزش فیل اریگامی - مرحله هفتم

آموزش فیل اریگامی – مرحله هفتم

در آحرین مرحله برای ساختن چشم فیل اوریگامی خط چین سفید رنگ قسمت جلوی شکل را به سمت داخل تا می‌زنیم و باز می‌کنیم٬ سپس کاغذ را طوری فشار می‌دهیم که خط تایی که در ابتدای این مرحله وجود داشت٬ مسطح شود. همین کار را برای سمت دیگر شکل نیز تکرار می‌کنیم. حالا برای شکل دادن به خرطوم فیل اریگامی در جلوی شکل یک تای معکوس می‌زنیم. می‌توانیم برای شکل دادن به خرطوم فیل چند تای معکوس دیگر هم بزنیم. مانند فیل صورتی رنگی که در تصویر ابتدای همین نوشته دیدیم.

آموزش فیل اریگامی - مرحله هفتم

آموزش فیل اریگامی – مرحله هفتم

تبریک می‌گم فیل اریگامی شما آماده است.

فیل اریگامی origami elephant

فیل اریگامی