قایق کاغذی اریگامی

قایق کاغذی اریگامی

قایق اریگامی یکی از اولین شکل‌های اریگامی است که بیشتر ما در کودکی با آن آشنا می‌شویم. قایق اریگامی کاردستی کاغذی ساده‌ ای است. معمولا یکی از بزرگترها برای سرگرم کردن ما با روزنامه‌های در دسترس قایقی می‌ساخت. اگر حوصله‌اش اجازه می‌داد سعی می کرد به ما آموزش هم بدهد. در گردش‌های خارج از شهر هم اگر رود کوچکی یا حوضی اطرافمان بود قایقی درست می‌کردیم و مدتی را صرف تماشای حرکت قایق در آب می‌کردیم. اگر خیال پردازی هم یاریمان می‌کرد سفری با قایق به شهرهای خیالی خودمان می‌کردیم.

آن طور که من یادم می‌آید آن روزها بیشتر بچه‌ها بلد بودند که قایقی برای خودشان بسازند. نمی‌دانم این روزها هم کودکان با ساختن اشکال ساده اریگامی٬ مثل قایق کاغذی خودشان را سرگرم می‌کنند یا بازی با وسایل الکترونیک وقتی برای بازی با قایق نمی‌گذارد. در ادامه با هم آموزش ساخت قایق کاغذی رو می‌بینیم.

برای ساخت این نوع قایق کاغذی ساده نیاز به یک کاغذ مستطیل شکل داریم.

کاردستی کاغذی- قایق

قایق اریگامی ساده

کاغذ را مطابق شکل از وسط تا می‌زنیم.

قایق کاغذی

قایق اوریگامی ساده

یک بار دیگر کاغذ را از وسط تا می‌زنیم و فقط کمی بالای کاغذ را فشار می‌دهیم طوری که خط تای کوچکی وسط کاغذ داشته باشیم.

قایق کاغذی

قایق اریگامی ساده

حال لبه‌های بالایی کاغذ را به سمت وسط کاغذ تا می‌زنیم.

قایق کاغذی

قایق اریگامی ساده

در مرحله بعدی٬ مستطیل پایینی کاغذ را به سمت بیرون تا می‌زنیم٬ سپس کاغذ را برگردانده و همین کار را برای سمت دیگر کاغذ تکرار می‌کنیم.

قایق کاغذی

قایق اریگامی ساده

حالا با قرار دادن دست خود داخل کاغذ٬ مطابق شکل خط چین را به بیرون تا می‌زنیم. محل خط چین پس از تا زدن در شکل نشان داده شده.

قایق کاغذی

قایق اریگامی ساده

در مرحله بعدی نیمه پایینی لوزی ایجاد شده را به سمت بیرون تا می‌زنیم٬ سپس کاغذ را بر‌می‌گردانیم و برای سمت دیگر کاغذ تکرار می‌کنیم.

قایق کاغذی

قایق اریگامی ساده

در اینجا بار دیگر با قرار دادن دست خود داخل کاغذ٬ طوری تا می‌زنیم که وسط مثل ایجاد شده رو به بیرون قرار گیرد. محل قرار گرفتن خط وسط مثلث٬ پس از تا زدن با خط چین‌های سفید در شکل زیر مشخص شده.

قایق کاغذی

قایق اریگامی ساده

در این مرحله دو نقطه A و B را مخالف یکدیگر می‌کشیم تا قایق آماده شود.

قایق کاغذی

قایق اریگامی ساده

تبریک می‌گم٬ حالا می‌تونید وسایلتونو جمع کنید و آماده بشید برای یه سفر دریایی هیجان انگیز!

مطالب مرتبط