مکعب اوریگامی مدولار

وبلاگ ما

مکعب اوریگامی مدولار

,
در آموزش اریگامی، ماژولار
,

پیش از این در کازیه با اوریگامی مدولار آشنا شدیم و تعدادی از اشکالی را دیدیم که به کمک اوریگامی مدولار ساخته شده بودند. برای ساختن شکل‌‌های مختلف اوریگامی مدولار تعدادی کاغذ را به طور مشابه تا می‌زنند و به هم وصل می‌کنند. واحد‌های اوریگامی مدولار معمولا ساده هستند و قسمت پیچیدهء ماجرا وصل کردن واحدها به یکدیگر است که نیاز به صبر و حوصلهء بیشتری دارد.

مکعب اوریگامی مدولار - کازیه
مکعب اوریگامی مدولار – کازیه

مکعب‌های مختلفی با کمک اوریگامی مدولار می‌توان ساخت. در این نوشتهء کازیه با هم روش ساخت یک مکعب اوریگامی مدولار را می‌بینیم. وجه‌‌های این مکعب حفره‌های لوزی شکلی دارد و می‌توان یک شی سبک و کوچک -مثلا یک درنای اوریگامی- درون آن قرار داد.
در ادامه آموزش ساخت مکعب اوریگامی مدولار را می‌بینیم.

.

آموزش مکعب اوریگامی مدولار

 

ساختن واحد‌های اوریگامی مدولار پیچیدگی چندانی ندارد. واحدی که برای ساختن این مکعب اوریگامی مدولار نیاز داریم را می‌توان در چند مرحله به سادگی ساخت. مانند بسیاری از اشکال اوریگامی برای ساخت واحد مکعب اوریگامی مدولار به یک کاغذ مربعی نیاز داریم. برای ساخت مکعبی که در ادامه می‌بینید از کاغذهای یادداشت ۹ سانتیمتری استفاده شده است.

آموزش مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) - کازیه
آموزش مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) – کازیه

.

در مرحله اول برای ساخت واحد مکعب اوریگامی مدولار٬ کاغذ را از وسط تا زنیم٬ سپس تا را باز می‌کنیم و اضلاع کناری را به خط وسط شکل می‌رسانیم و تا می‌زنیم.

آموزش واحد مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) - کازیه
آموزش واحد مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) – کازیه

 در مرحلهء بعدی یک بار دیگر اضلاع کناری را طوری تا می‌زنیم که به خط وسط شکل برسند.

آموزش واحد مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) - مرحله دوم- کازیه
آموزش واحد مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) – مرحله دوم- کازیه

حالا کاغذ را برمی‌گردانیم و گوشهء بالایی کاغذ را از سمت چپ طوری تا می‌زنیم که ضلع بالایی مستطیل در انتها منطبق بر ضلع مجاور شود. همین کار را برای گوشهء پایینی شکل تکرار می‌کنیم یعنی گوشهء پایینی شکل را به سمت راست تا می‌زنیم.

آموزش واحد مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) - مرحله سوم- کازیه
آموزش واحد مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) – مرحله سوم- کازیه

بار دیگر کاغذ را برمی‌گردانیم و کاغذ را از محل خطی که نقطهء A را به نقطهء B وصل می‌کند به سمت بیرون تا می‌زنیم. سپس گوشهء بالای شکل را باز می‌کنیم و طوری تا می‌زنیم ضلع بیرونی شکل٬ منطبق برضلع بزرگتر شکل شود. کاغذ را برمی‌گردانیم و همین کار را برای سمت دیگر شکل تکرار می‌کنیم. در این مرحله ساخت واحد مکعب اوریگامی مدولار به پایان می‌رسد.

آموزش واحد مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) - مرحله چهارم- کازیه
آموزش واحد مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) – مرحله چهارم- کازیه

برای ساخت مکعب به ۱۲ واحد نیاز داریم.

آموزش واحد مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) - مرحله پنجم- کازیه
آموزش واحد مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) – مرحله پنجم- کازیه
واحدهای مکعب اوریگامی مدولار - کازیه
واحدهای مکعب اوریگامی مدولار – کازیه

پس از ساخت واحدهای مکعب اوریگامی مدولار٬ نوبت اتصال آن‌ها به یکدیگر است. برای این کار باید گوشهء تا شدهء یکی از واحدها را داخل قسمت پاکت مانند واحد دیگر قرار دهیم. در شکل زیر می‌توانید از زاویه‌های مختلف نحوهء قرار گرفتن واحد‌ها را کنار یکدیگر ببینید.

آموزش اتصال واحدهای مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) - کازیه
آموزش اتصال واحدهای مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) – کازیه

در شکل زیر نحوهء اضافه شدن یک واحد به دو واحد قبلی را می‌بینید. همانطور که مشخص است٬گوشهء یکی از شکل‌ها در پاکت واحد جدید قرار می‌گیرد و گوشهء واحد جدید٬ به قسمت پاکت یکی از واحدهای قبلی وارد می‌شود.

آموزش اتصال واحدهای مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) - کازیه
آموزش اتصال واحدهای مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) – کازیه

در شکل بعدی اضافه شدن سایر واحد‌ها و تکمیل مکعب اوریگامی مدولار را می‌بینید. ممکن است این مراحل کمی پیچیده به نظر برسند. برای تکمیل مکعب باید کمی صبر بیشتری داشته باشیم. اگر احساس می‌کنید که مکعب اوریگامی مدولار ممکن است باز شود٬ می توانید برای استحکام بیشتر از چسب مایع استفاده کنید.

.

آموزش اتصال واحدهای مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) - کازیه
آموزش اتصال واحدهای مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) – کازیه

اگر قصد داشته باشیم یک درنای کوچک یا هر شکل دیگری را داخل مکعب قرار دهیم٬ بهتر است  پیش از تکمیل مکعب این‌کار را انجام دهیم.

مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) - کازیه
مکعب اوریگامی مدولار (ماژولار) – کازیه

تبریک می‌گم٬ مکعب اوریگامی مدولار شما آماده‌ است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز مشخص شده اند*

X