سلام
خواهش میکنم تمام آموزش هاتونو اینطوری باعکس نشون بدید تامنم بتونم ازشون استفاده کنم من نمیتونم فیلمهای آموزشیتونو ببینم متاسفانه
و واقعا ممنون آموزشاتون خیلی عالی هستن!❤